Artistes

MX Espai 1010 és un lloc obert, on tècniques ancestrals conviuen amb les noves tecnologies. Posem especial èmfasi a mostrar artistes que treballen en obres amb caràcter pre-tecnològic, amb materials no-nobles i obres efímeres, a la vegada que fan treballs d’investigació tecnològica i/o científica, aplicats a les arts visuals. Dins el nostre espai hi exposen artistes de reconeguda trajectòria dins l’àmbit de la investigació contemporània (Cicle Llindars: el desconegut dels coneguts), a la vegada que volem que sigui una plataforma per a joves creadors, tant del nostre país com de l’estranger (Cicle Novíssims).

MX Espai 1010 es un lugar abierto, donde técnicas ancestrales conviven con las nuevas tecnologías. Ponemos especial énfasis en mostrar artistas que trabajan en obras con carácter pre-tecnológico, con materiales no-nobles y obres efímeras, a la vez que trabajos de investigación técnica y/o científica, aplicadas a las artes visuales. En nuestro espacio exponen artistas de reconocida trayectoria dentro del ámbito de la investigación contemporánea (Ciclo Llindars: el desconegut dels coneguts) a la vez que también queremos que sea una plataforma de jóvenes creadores tanto de nuestro país como de el extranjero (Ciclo Novíssims).

Disseny: David Porras - Programació: cajadpulgas.com