Marta Darder

Marta Darder

Distreta en la semàntica i obsessionada per la llibertat d’acció. pregunto sobre el sexe dels àngels sense cap intenció d’esbrinar la resposta. la ruta, els espais entre, el trànsit són l’objectiu. doctora en filologia clàssica per la universitat autònom de barcelona, escultura a l’escola d’arts i oficis de la diputació de barcelona, llicenciada en belles arts per la universitat de barcelona. mare del mauro. Directora del centre d’art la rectoria de Sant Pere de Vilamajor. algunes línies de treball: facilitar diàleg, provocar moviment des dels sentits, buscar vies altres de comunicació, lluitar per la diversitat personal i col•lectiva, aproximació a la vida quotidiana. algunes activitats: curadories (FEMART mostra d’art de dones des de 2006, 8dones 8països 8març 2008), accions en instal•lacions municipals (n cm3 d’aigua), instal•lacions de video i fotografia (somnia mundi, mar de caps), intervencions en espais tancats (in somnis), escultures en espais públics (global puzzle), esdeveniments col•lectius (olla de grills, 2001-2004), participació en mostra d’art i video de dones de barcelona (2002-2005), edició de llibres de fotografies (Autoretrats, matenitats i famílies), videopoemes (PrOblEMA), accions (PAMBOLI 2007, L’aniversari de la Marta), entre d’altres.

Tres al sol
Peus de princesa.
Videoinstalálació.2005
Mar de Caps.
Videoinstalálació.2005
Carro de petons. Escultura en
petit format. 2005
PrOblEMA. Videopoema

martadarder@gmail.com
Disseny: David Porras - Programació: cajadpulgas.com