MX Espai 1010, és un projecte creat per a la difusió i l’intercanvi interdisciplinar de les arts visuals. A l’espai que tenim al carrer de la Llibreteria, 7, principal, hi exposen artistes de reconeguda trajectòria dins l’àmbit de la investigació contemporània, a la vegada que volem que sigui una plataforma per a joves creadors, tant del nostre país com de l’estranger.

MX Espai 1010, es un proyecto creado para la difusión y el intercambio interdisciplinar de las artes visuales. En el espacio que tenemos en la calle Llibreteria, 7 principal, exponen artistas de reconocida trayectoria dentro del ámbito de la investigación contemporánea a la vez que también queremos que sea una plataforma de jóvenes creadores tanto de nuestro país como de el extranjero.entrada

MX Espai 1010 és un lloc obert, on tècniques ancestrals conviuen amb les noves tecnologies. Posem especial èmfasi a mostrar artistes que treballen en obres amb caràcter pre-tecnològic, amb materials no-nobles i obres efímeres, a la vegada que fan treballs d'investigació tecnològica i/o científica, aplicats a les arts visuals.

Des de 1998, Nora Ancarola i Marga Ximenez impulsen el projecte de l'MX Espai 1010 cap a uns objectius cada cop més innovadors, i amb el risc constant com a punt senyalitzador.

Els eixos principals són: la difusió de l’art actual, la projecció de joves creadors, la presentació d’artistes reconeguts des d’una visió “desconeguda”, tant del nostre país com de l’estranger, l’intercanvi amb altres espais d’arreu del món, i l’oferta d’una plataforma de recerca de les estructures tramades, tot recuperant així un terreny que ha estat esborrat del mapa artístic.

MX Espai 1010 es un lugar abierto, donde técnicas ancestrales conviven con las nuevas tecnologías. Ponemos especial énfasis en mostrar artistas que trabajan en obras con carácter pre-tecnológico, con materiales no-nobles y obres efímeras, a la vez que trabajos de investigación técnica y/o científica, aplicadas a las artes visuales.

Desde 1998 Nora Ancarola y Marga Ximenez impulsan el proyecto de MX.Espai 1010, hacia unos objetivos más innovadores, y con el riesgo constante como punto señalizador.

 

MX Espai 1010, situat al cor del barri gòtic, entre el cardo maximus i el punt més alt del Mont Tàber, s’ha consolidat ja com un punt de referència entre els espais barcelonins eclèctics i interdisciplinars, que prioritza les idees per sobre de la viabilitat comercial.

MX Espai 1010 realitza la seva programació anual en base a diferents cicles que es van desenvolupant al llarg de les diverses temporades:

Cicle A: Altres Pells
Artistes contemporanis realitzen obres amb la idea comú de trama i pell com a punt de partida. Comissariat per Nora Ancarola i Marga Ximenez.

Cicle B: Novíssims
Artistes novells que comencen el seu trajecte amb una obra d’investigació. Comissariat per Nora Ancarola.

Cicle C: Art Mínim
Exposició amb participació d’artistes d’arreu del món, amb obres de petit format realitzades amb materials efímers i amb una idea comuna. Està comissariat per Marga Ximenez.

Cicle D: Videopak
Dotze vídeo-instal•lacions de sengles artistes plàstics que treballen també en format vídeo dialoguen entre ells. Durant dos mesos s’alternen tres vídeo-instal•lacions cada quinze dies. Està comissariat per Nora Ancarola.

Cicle E: Llindars (el desconegut dels coneguts)
Artistes reconeguts presenten obres desconegudes. Està comissariat per Nora Ancarola.

Llistat d´exposicions.pdf